Seleccioni el seu idioma

Classes d'Harmonia Moderna

El nostre programa d'harmonia moderna (teoria i pràctica) està especialment dissenyat per a facilitar la completa comprensió musical, ja sigui en abordar l'anàlisi tant dels grans jazzistas com els grans compositors clàssics. El nostre sistema d'ensenyament persegueix reforçar els coneixements i consolidar les capacitats de l'alumne per a sentir, escriure i crear música per aquest.

Junts coneixerem i recorrem la representació musical i les seves eines, la tonalitat i la melodia d'una manera completa i sempre pràctic en classes individuals o en grup (màx. 6 alumnes).

Classes d'Harmonia Moderna les corts

Representació i Eines

Intérvals, armadures, escales (natural, pentatónicas, hexatónicas, orientals, eneafona, major i menor natural…), acords (tríades i tétradas, pentadas, hexadas, sèrie dels armomónicos, slash chords, concordes híbrids…), maneres (italià, europeu…)

Tonalitat

Acords i progressions diatòniques (en major, menor), tonalitat i les seves funcions, fonamentals, cadències, ritme, modulacions…

Melodia

Corba melòdica, tendències i ritmes melòdics…

Modalitat: Individual i en grup (màxim 6 alumnes per classe)

Edat: a partir de 12 anys